Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Ψυχοθεραπεία Gestalt

H Gestalt ως ψυχοθεραπευτική μέθοδος οφείλεται στον Fritz Perls, Γερμανό ψυχίατρο και ψυχαναλυτή. Είναι μία μέθοδος που επικεντρώνεται στο εδώ και τώρα του ατόμου και όχι στο παρελθόν του.

Επιδιώκει να αποκτήσει ο θεραπευόμενος επίγνωση αυτού που συμβαίνει μέσα του κάθε στιγμή, να αναλάβει την ευθύνη και να το αποδεχτεί. Έτσι αποκτά και την συνείδηση της δύναμης του να το αλλάξει.

Η προσωπικότητα αντιμετωπίζεται ως ένα δυναμικό σύνολο από πλευρές του ατόμου που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τα προβλήματά μας προέρχονται, σύμφωνα με την gestalt, από την ατελή ενσωμάτωση ορισμένων πλευρών μας στο σύνολο του Εαυτού μας.

Είναι μια πολύ "δυνατή" και άμεση θεραπευτική μέθοδος για την αντιμετώπιση ψυχολογικών συμπτωμάτων και για την ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Στην Gestalt, ο κύριος στόχος είναι η συνειδητοποίηση. Αυτό περιλαμβάνει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση σε μια συγκεκριμένη περιοχή και επίσης μεγαλύτερη ικανότητα του ασθενή να φέρνει αυτόματες συμπεριφορές στη συνειδητότητα. Στην πρώτη περίπτωση, η συνειδητοποίηση είναι ένα περιεχόμενο, στη δεύτερη είναι μια διαδικασία. Και η συνειδητοποίηση ως περιεχόμενο και η συνειδητοποίηση ως διαδικασία, προχωρούν σε βαθύτερα επίπεδα όσο προχωρά η θεραπεία. Η συνειδητοποίηση περιλαμβάνει γνώση του περιβάλλοντος, υπευθυνότητα για τις επιλογές, αυτογνωσία, αυτό-αποδοχή και ικανότητα για επικοινωνία.

Τα άτομα στην αρχή της θεραπείας ενδιαφέρονται κυρίως για την επίλυση προβλημάτων. Το θέμα για το θεραπευτή Gestalt είναι πώς οι αναλυόμενοι στηρίζουν τον εαυτό τους στην επίλυση προβλημάτων. Η θεραπεία Gestalt διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων μέσα από την αυξημένη αυτορύθμιση και αυτο-υποστήριξη του ατόμου. Όσο προχωρά η θεραπεία, ο θεραπευόμενος και ο θεραπευτής στρέφουν περισσότερο την προσοχή σε γενικά θέματα προσωπικότητας. Προς το τέλος μιας επιτυχημένης θεραπείας, ο θεραπευόμενος κατευθύνει μεγάλος μέρος της δουλειάς και είναι ικανός να ολοκληρώνει την επίλυση προβλημάτων, χαρακτηρολογικά θέματα, θέματα σχέσεων με το θεραπευτή και τρόπους ρύθμισης της συνειδητοποίησής του.

Η θεραπεία Gestalt είναι πιο χρήσιμη για ανθρώπους που είναι ανοιχτοί στο να δουλέψουν πάνω στην επίγνωση του εαυτού και γι’ αυτούς που θέλουν να έχουν μια φυσική κυριαρχία πάνω στη διαδικασία της συνειδητοποίησης. Παρότι κάποιοι λένε ότι ενδιαφέρονται να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, οι περισσότεροι άνθρωποι που ζητούν ψυχοθεραπεία, βασικά θέλουν ανακούφιση από τη δυσφορία. Το παράπονό τους μπορεί να είναι γενικευμένη αδιαθεσία, συγκεκριμένες ενοχλήσεις ή δυσαρέσκεια στις σχέσεις. Τα άτομα συχνά περιμένουν ότι η ανακούφιση θα προκύψει από τη δουλειά που θα κάνει ο θεραπευτής παρά από τις δικές τους προσπάθειες.

Η ψυχοθεραπεία ενδείκνυται πολύ σε άτομα που δημιουργούν άγχος, κατάθλιψη κ.λ.π. απορρίπτοντας τον εαυτό τους, αποξενώνοντας πλευρές του εαυτού τους και εξαπατώντας τους εαυτούς τους. Εν συντομία, οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν πώς προάγουν τη δική τους δυστυχία είναι οι καλύτεροι υποψήφιοι, με την προϋπόθεση να είναι ανοιχτοί σε δουλειά συνειδητοποίησης, ειδικά σε συνειδητοποίηση της αυτορύθμισης. Η θεραπεία Gestalt είναι ιδιαίτερα κατάλληλη γι’ αυτούς που γνωρίζουν, διανοητικά, για τον εαυτό τους αλλά ωστόσο δεν εξελίσσονται.

Αυτοί που θέλουν ανακούφιση των συμπτωμάτων χωρίς να κάνουν δουλειά συνειδητοποίησης, μπορεί να είναι καλύτεροι υποψήφιοι για μετατροπή συμπεριφοράς, φαρμακευτική αγωγή, βιοανάδραση κ.ο.κ. Οι άμεσες μέθοδοι της θεραπείας Gestalt, διευκολύνουν τους ασθενείς να κάνουν αυτή την επιλογή από νωρίς στη θεραπεία. Ωστόσο, η δυσκολία των ασθενών να κάνουν τη δουλειά της επαφής ή συνειδητοποίησης, δεν πρέπει να ερμηνεύεται αυτόματα ότι σημαίνει πως δεν θέλουν να δουλέψουν. Ο σεβασμός για τον ασθενή στο σύνολό του, επιτρέπει στο θεραπευτή Gestalt να βοηθήσει τον ασθενή να ξεκαθαρίσει τις διαφορές μεταξύ του "δεν μπορώ" και "δεν θέλω" και να μάθει για το πώς τα εσωτερικά εμπόδια ή αντιστάσεις, όπως οι αποκτημένοι τρόποι συμπεριφοράς, το άγχος, η ντροπή και η ευαισθησία στο ναρκισσιστικό πλήγμα, αναστέλλουν τη δουλειά της συνειδητοποίησης.

Όροι και Προϋποθέσεις Αναδημοσίευσης Περιεχομένου

Συγγραφέας άρθρου: Παναγιώτα Δ. Κυπραίου Ψυχολόγος Υγείας (MSc) - Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP) - Επόπτρια Σωματικής Ψυχοθεραπείας - Συντονίστρια Σχολών Γονέων  https://www.psychotherapeia.net.gr

*Μέρος του κειμένου ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα της σωματικής ψυχοθεραπεύτριας Μαριλένας Κόμη http://www.marilenakomi.gr