Παναγιώτα Κυπραίου - Ψυχοθεραπεύτρια - Συμβουλευτική Γονέων
Top

Βιωματιικό Σεμινάριο "Καλλιεργώντας έναν Θετικό Εαυτό" 16/2/16

Στο σεμινάριο θα μάθουμε πως μπορούμε να καλλιεργήσουμε έναν Θετικό Εαυτό και στα 3 επίπεδα της ύπαρξής μας: Σωματικό, Συναισθηματικό και Νοητικό.

Θα δουλέψουμε με σωματικές τεχνικές για να ενεργοποιήσουμε θετικά το Σωματικό μας Εαυτό.

Θα μάθουμε μεθόδους για να ενισχύσουμε τη Θετική Σκέψη και τα Θετικά Συναισθήματα

Θα χρησιμοποιήσουμε την οδηγημένη φαντασία για να εδραιώσουμε βιωματικά μέσα μας, τη θετική στάση σκέψης, σώματος, συναισθήματος.