MSc Ψυχολογία Υγείας, MBPsS
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Πολιτική Απορρήτου & Cookies

Τήρηση Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Α. Ιστοσελίδα psychotherapeia.net.gr

Cookies

Η ιστοσελίδα psychotherapeia.net.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή “.txt” που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies.
Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας psychotherapeia.net.gr.
Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους ενδεικτικά:

 • Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας.
 • Για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και σελίδων του διαδικτυακού τόπου.

Google Analytics Cookies

Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ .

Προσωπικά δεδομένα

Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες του psychotherapeia.net.gr και κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες του είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες για λογαριασμό σας, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας. Διευκρινίζεται ότι το psychotherapeia.net.gr δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των αναγνωστών του.
Το psychotherapeia.net.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του psychotherapeia.net.gr και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης. Όταν πρόκειται για στοιχεία ατόμων που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία, αλλά έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε άλλες on-line δραστηριότητες, τα στοιχεία τους διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο psychotherapeia.net.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό και τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς λόγους. Αποδέκτες στοιχείων του αρχείου δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.
Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες διαφημιστικών εταιρειών τρίτου μέρους για να σας παρέχουμε διαφημιστικό υλικό. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν στοιχεία (δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου σας) σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν αλλά και σε άλλους ιστοτόπους, προκειμένου να σας προσφέρουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες του ενδιαφέροντός σας. Κάντε κλικ εδώ εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη πρακτική, αλλά και για τις επιλογές που έχετε ώστε αυτά τα στοιχεία να μη χρησιμοποιούνται από τις προαναφερθείσες εταιρείες.
Η διεύθυνση IP, μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη / χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο psychotherapeia.net.gr, κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Επιπλέον, μπορεί να αξιοποιηθεί αν διαπιστωθεί παράβαση των Όρων Χρήσης.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών της psychotherapeia.net.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος –αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου– πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του psychotherapeia.net.gr.

B. Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας

Κατά την εκτέλεση του έργου μου λαμβάνω πληροφορίες ή αντιλαμβάνομαι στοιχεία για τους θεραπευομένους μου που αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας όπως δεδομένα υγείας, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό κλπ.

Λόγω του ότι υπόκειμαι σε επαγγελματικό απόρρητο η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η έγγραφη συγκατάθεσή σας. Παρόλα αυτά, δεν τηρώ αρχείο με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων πελατών και θεραπευομένων που συλλέγω και επεξεργάζομαι σύμφωνα με τους ορισμούς του Γενικoύ Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας:

 • Δεδομένα Ταυτοποίησης: Όνομα και επώνυμο.
 • Δεδομένα Επικοινωνίας: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, εργασίας, αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου, κλπ.

Τα παραπάνω δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά από τα υποκείμενα αυτών.

Σκοποί της Συλλογής και Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

 • Ορισμός ημερομηνίας συνεδριών και λοιπών συναντήσεων.
 • Η εκτέλεση λογιστικών πράξεων όπως η έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων.
 • Η τήρηση και ενημέρωση των υποχρεωτικών εκ του νόμου βιβλίων του Επιτηδευματία (βιβλίο εισόδων-εξόδων, αρχείο πελατών).
 • Τέλος, εφόσον έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας στο σχετικό έντυπο, θα χρησιμοποιώ τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να σας ενημερώνω για δράσεις, ομιλίες, εργαστήρια και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνω προσωπικά ή σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με αντικείμενο την ψυχική υγεία. Στην περίπτωση αυτή έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Τόπος και τρόπος επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται στην Ελλάδα, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με κωδικό προστασίας.

Διόρθωση, διαγραφή και περιορισμός Προσωπικών Δεδομένων

Δεν επιτρέπεται να διορθώνω, διαγράφω ή περιορίζω τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζομαι παρά μόνον κατόπιν έγγραφης εντολής σας.

Αποδέκτες Διαβίβασης Προσωπικών Δεδομένων

Δεν διαβιβάζω περαιτέρω προσωπικά δεδομένα εκτός αν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας, δημόσιου συμφέροντος και ζητηθεί από οποιαδήποτε διοικητική, δικαστική ή άλλη αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο τα εν λόγω δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή δικαστική απόφαση.

Χρόνος διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όσο διάστημα υφίσταται η συνεργασία μας και για (5) πέντε έτη μετά τη λήξη της.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματά σας:

 • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες,
 • το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας,
 • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») ,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,
 • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. cd),
 • το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας και ενδέχεται να οδηγήσει σε διακοπή της συνεργασίας μας αν με την ικανοποίηση αυτού, δεν είναι εφικτή πλέον η ταυτοποίησή σας και η επικοινωνίας μου μαζί σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να μου απευθύνετε οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

 • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηφαίστου 1, 15124 Μαρούσι Αττικής.
 • E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:

 • Website: www.dpa.gr
 • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα
 • Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
 • Fax: +30 210 6475628
 • E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.