Παναγιώτα Κυπραίου - Ψυχοθεραπεύτρια - Συμβουλευτική Γονέων
Καλωσήρθατε στην Ιστοσελίδα μου Leaf Leaf

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Η απόδοση στα ελληνικά, η σύνθεση και επιμέλεια ανήκει στην κάτοχο της ιστοσελίδας Παναγιώτα Δ. Κυπραίου. Όροι και Προϋποθέσεις Αναδημοσίευσης Περιεχομένου.


Top

Πως λειτουργεί η ψυχοθεραπεία;

Γενικά, η ψυχοθεραπεία λειτουργεί μέσα σ’ ένα καθορισμένο πλαίσιο (θεραπευτικό πλαίσιο) που περιλαμβάνει τον τόπο, το χρόνο και τη διάρκεια των συναντήσεων, τη συχνότητα αυτών, την αμοιβή του θεραπευτή, την τήρηση εχεμύθειας και οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά αυτά τα θέματα. Αυτές οι λεπτομέρειες συμφωνούνται εξαρχής μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη επικέντρωση στο θεραπευτικό στόχο.

Η πρώτη συνεδρία είναι αναγνωριστική και για τις δύο πλευρές και δεν αποτελεί δέσμευση για να συνεχίσει κάποιος. Συζητάμε τα θέματα που απασχολούν τον ενδιαφερόμενο και διευκρινίζουμε λειτουργικά ζητήματα σε σχέση με την διαδικασία (π.χ. κόστος). Το ραντεβού προγραμματίζεται τηλεφωνικά.

Στις επόμενες δύο συναντήσεις, αποσαφηνίζουμε τα αιτήματα του ενδιαφερόμενου και διερευνούμε αν υπάρχει η απαραίτητη «χημεία» μεταξύ μας ώστε να προχωρήσουμε. Εφόσον διαπιστώσουμε ότι η σχέση μας είναι λειτουργική, θέτουμε από κοινού, κάποιους στόχους και διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας για την επίτευξή τους (το θεραπευτικό πλαίσιο).

Οι συναντήσεις συνήθως γίνονται σε σταθερή μέρα και ώρα, μία φορά την εβδομάδα και διαρκούν περίπου 50 λεπτά. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια μπορεί να χρειάζονται πάνω από μία συνεδρίες την εβδομάδα, ειδικά αν υπάρχουν συμπτώματα σε έξαρση.

Η συνολική διάρκεια της θεραπείας ποικίλει από άτομο σε άτομο. Κάθε οργανισμός είναι μοναδικός και έχει το δικό του ρυθμό επεξεργασίας, αφομοίωσης και αναδόμησης. Αν και υπάρχουν αρκετές αποκλίσεις, μια ολοκληρωμένη ψυχοθεραπεία βάθους διαρκεί, κατά μέσο όρο, περίπου 3 χρόνια. Φυσικά, υπάρχει και η δυνατότητα βραχείας ψυχοθεραπείας όπου καθορίζεται εξαρχής η διάρκεια (π.χ. 6 μήνες, 1 χρόνο κοκ.) και οι συγκεκριμένοι στόχοι όπου θα επικεντρωθεί η θεραπεία.

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων, τεχνικές αυτο-έκφρασης, σωματικές τεχνικές (βελτίωση της αναπνοής, εκφόρτιση εντάσεων, χαλάρωση), δημιουργική φαντασία και ενσυναίσθηση.


Παναγιώτα Δ. Κυπραίου, Ψυχοθεραπεύτρια – Συντονίστρια Σχολών Γονέων, www.psychotherapeia.net.gr